top of page

Instruktor fitness

Instruktor fitness

 

Trenérské kurzy jsou určeny všem, kteří chtějí pracovat jako instruktortrenér ve fitness centrech, wellness centrech a posilovnách. Zájemcům o profesi instruktor či trenér fitness nabízíme rekvalifikační kurzy s akreditací. Tento kurz není zaměřen pouze na samotné posilování, ale také na celkové zdravotní aspekty cvičení v souladu se zdravým životním stylem

 

Rekvalifikační kurz Instruktor fitness není určen pouze pro budoucí profesionální trenéry, nýbrž je doporučen také pro všechny, kdo chtějí lépe porozumět svému tělu. Je vhodný i pro začátečníky, výhodou však je, pokud již zájemce má nějaké zkušenosti se cvičením. A kdo již podobné osvědčení má, najde zde rovněž mnoho nových poznatků, které jeho teoretické a praktické znalosti zdokonalí. 

 

Kurz Instruktor fitness je ukončen závěrečnou zkouškou. Té se není potřeba obávat, jelikož není náročná pro toho, kdo pravidelně dochází do jednotlivých hodin a poctivě se na ni připravuje. Úspěšným absolventům kurzů fitness Praha je vydáno Osvědčení o rekvalifikaci instruktora fitness, jenž je podkladem pro získání živnostenského listu. Absolvent rekvalifikačního kurzu Instruktor fitness může získat živnostenský list pro „Poskytování tělovýchovných služeb“ a „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici“. Je schopný pracovat jako osobní trenérsportovní instruktorinstruktor fitnesskondičníposilovací a regenerační osobní instruktor či instruktor skupinových lekcí. S tímto živnostenským listem můžete být zaměstnáni v těchto profesích, nebo můžete posilovnu sami provozovat. 

 

V naší trenérské škole vám předáme naše bohaté zkušenosti a naučíme vás úspěšně pracovat s klienty podle jejich individuality. Fitness kurzy, jako je tento, vám umožní trénovat klienty různých věkových kategorií i klienty s nejrůznějšími zdravotními problémy. Budete umět diagnostikovat variabilní svalové nerovnováhy a podle toho následně sestavit individuální cvičební plán pro korektní cvičení. Osvojíte si základy správných stravovacích návyků. Všechny získané vědomosti si také prakticky vyzkoušíte a budete je schopni používat. Naše kurzy a školení vám mj. pomohou být osobití a jedineční, a lépe tak uspět v konkurenčním boji.

Instruktor fitness
Instruktor fitness
Instruktor fitness
Instruktor fitness
bottom of page