top of page

Instruktor bojových umění

Instruktor bojových umění

 

Chcete se stát instruktorem bojových umění? Je-li vašim cílem pracovat jako komplexní osobní trenér, potom by náš rekvalifikační kurz "Instruktor  bojových umění" mohl být určen také právě pro vás.

 

Kurz instruktora bojových umění je mj. určen pro budoucí učitele bojových umění, sebeobrany a kondičních lekcí. 

 

Tento kurz není zaměřen na konkrétní bojový styl, ale je založen na principech a výukových postupech společných pro všechna bojová umění.  Jeho cílem je naučit správné techniky různých bojových stylů. Absolventi kurzu zvládají metodiku tréninku bojových umění, jsou schopni vést soukromé lekce, nebo i početnější skupiny studentů, poskytovat konzultace, pomáhat klientům s individuálním výukovým plánem, zvyšováním kondice i psychické odolnosti. Pomůžou svým studentům správně se motivovat, nadchnout je pro cvičení a především je korektně vést. 

 

Profesionálními lektory zde bude, pro potřeby výuky, použita univerzální platforma kickbox, s jehož pomocí bude vyučována práce s pytlem a lapami.  Cvičení na lapách je velmi realistická část tréninku, jenž zprogresivňuje techniku. Cvičenec se zdokonalí téměř ve všem, co při opravdovém zápase bude potřebovat, vč. práce rukou i nohou, načasování nebo síle úderu. Práce s pytlem je důležitou součástí bojových umění, ale praktikuje se rovněž v rámci dalších sportů, mimo jiné také ve funkčním tréninku a fitness. Proběhne zde navíc seznamování s jinými bojovými styly, např. thai box, populární ultimátní zápasy apod..

 

Kurz je vhodný nejen pro lidi navštěvující některý z oddílů bojového sportu, ale stane se velkým přínosem také pro instruktory z fitness center, a to např. při vedení kondičních hodin s využitím nejrůznějších pomůcek, jako jsou lapy, boxovací pytle nebo totemy. 

 

Absolventi kurzu jsou dobře připraveni vyhovět různým nárokům sportovních center a individuálním požadavkům svých budoucích klientů a žáků. Získají univerzální schopnosti a přehled v bojových uměních.  Naučí se vedení tréninku bojových umění, dokážou sestavit tréninkový plán šitý na míru, který přináší výsledky. Takový trénink pomáhá dosáhnout úspěchu nejen v oblasti bojových umění, ale i v osobním a profesionálním růstu.  Schopni  budou navrhnout stravovací a regenerační plán a umět se orientovat ve zdravém životním stylu

 

Součástí tohoto, 9 víkendů trvajícícho, školení je i neopominutelná teoretická část, jenž absolvoventy vyškolí znalostmi z anatomie, výživy a suplementace. 

 

Podmínkou absolvování našeho školícího procesu je již absolvovaný rekvalifikační kurz ve sportovní sféře, nebo roční pravidelné působení v jakémkoliv oddíle bojových sportů.

 

Kurz je akreditovaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jeho absolvent tedy získá certifikát „Instruktor bojových umění“, na jehož základě může získat živnostenský list. 

 

Trenérská škola Ikaros nabízí tuto rekvalifikaci exkluzivně jako jediný školící subjekt v ČR.

Instruktor bojových umění
Instruktor bojových umění
Instruktor bojových umění
bottom of page